Page 17 - Gülipek Sürdürülebilirlik Raporu 2021
P. 17

ÜLEB

                                                        İLİRLİK RAPO
                                                        R
                                                        U
            GİRDİ VE KAYNAKLAR   İŞ FAALİYETLERİ     ÇIKTILAR     YARATILAN DEĞER     2021  SÜRDÜR

                      İşletme sermayesi
           Yatırımlar      yönetimi       Maximum kurumsal   Marka itibarı
      FİNANSAL  Satış Gelirleri   Finansal risk yönetimi değer       Paydaş iş birliği
      SERMAYE            Pazarlama
           Finansal Gelirler  Gelir artışı yönetimi 201.1 Milyon ₺ Net Ciro İstihdam
                      Ücretlendirme

                      Yerel makamlarla
           Paydaş Talepleri   etkileşim      Güven yaratma    Paydaş değeri
      İLİŞKİSEL  Şirket öncelikleri Tedarikçi ve müşteri  Risk azaltma   Sosyal kalkınma
      SERMAYE            ziyaretleri     Şeffaflık
           Yönetmelik ve yasalar           Marka itibarı    Paydaş çeşitliliği
                      Anketler

                                Kaynak verimliliği
                      Sürdürülebilir ürün  Su tasarrufu
                      üretimi
           Sürdürülebilirlik  Enerji ve su azaltım  Enerji tasarrufu  Çevre ve gelecek nesil
      DOĞAL   Su          projeleri      Atık azaltma     sorumluluğu
      SERMAYE                       Sürdürülebilir kaynak  Doğal kaynak ve
           Enerji        Atık azaltım projeleri yönetimi     ekosistem bilinci
                      Bilinçlendirme
                      çalışmaları     617,1 tonCO e
                                     2
                                ofsetleme
                      Enerji tasarrufu
                      sağlayan makine
                      yatırımları
      ÜRETİLMİŞ  Makine ve Ekipmanlar Su tasarrufu sağlayan  Üretim artışı İnsana yakışır çalışma
      SERMAYE            makine yatırımları  Verimlilik      İş verimliliği
                      Bakım onarım
                      Yeni yatırımlar
                      Kalite sürdürülebilirliği


                                Motivasyon
                      Öğrenme ve gelişim            Fırsat eşitliği
           203 çalışan                Kişisel gelişim
                      İnsan hakları, etik ve          İSG
           Yönetim Sistemleri ve  eşitlik      Üretkenlik
      BEŞERİ  Programları     Çalışan iletişimi  Çalışan başına 3,99 saat Kariyer ve kişisel gelişim
      SERMAYE                       eğitim
           Şirket Değerleri   Vakıf çalışmaları  Şeffaflık      Yaşam kalitesinde
                                           iyileşme
           Gönüllü Projeler   Üniversite ortak   Tedarik zinciri
                      projeleri                 İstihdam
                                iyileştirilmesi

                                                 GRI 102 - 16 15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22