Page 5 - Gulipek Surdurulebilirlik Raporu 2022
P. 5

İÇİNDEKİLER

           Rapor Hakkında             2     Yatırım Ve Sosyal Teşvikler       65
           Yönetim Kurulu Başkanımızdan Mesaj Var  4    Vergi Yaklaşımımız           66
           Genel Müdürümüzden Mesaj Var      5    Dijital Çağda Çevre Dostu Çözümler: Green It  68
                                   Malzeme Yönetimi             70
           Gülipek Tekstil             6    Sürdürülebilir Satın Alma        71
           Kurumsal Profilimiz           8
           Stratejik Bakış Açımız         11    Sosyal Performans            74
           Stratejimiz              12    İş Sağlığı Ve Güvenliği         76
           Değer Yaratma Yaklaşımımız       13    İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri   77
           Değer Yaratma Stratejimiz       16    Komitelerde Temsil Edilen Toplam İş Gücü Oranı  80
           Strateji Şemamız            17    İstihdam                 81
           Merkezi Sürdürülebilirlik Gruplarımız  18   Doğum İzni               84
           Sürdürülebilirlik Kilometre Taşlarımız  19   Yerel İstihdam             84
           Finansal Performans           20    Sendikal Haklar             84
                                    Çeşitlilik Ve Fırsat Eşitliği      85
           Ürün Grupları              22    Çalışan Bağlılık Ve Motivasyon     85
           Giyim Kumaşları             24    Çalışan Ortalama Hizmet Süresi Grafiği  87
           Sürdürülebilir Koleksiyon       25    Çalışan İşe Giriş Çıkış Devir Oranı   87
           Teknik Tekstil             26    Yaşlara Göre Çalışan Dağılımı      87
           Teknik Tekstil İplikleri        27    Eğitim Ve Gelişim            89
           Yeşil Teknik Tekstil Fabrikası     28    Gülgeç Vakfı               91
           Ürün Sürdürülebilirliği        30    Sosyal Sorumluluk            92
           Globalde Gülipek            31
           Sertifikalar Ve Global Üyelikler    32    Çevresel Performans           96
           Başarılar               33    Çevre Yönetimi              98
           Higg Index               34    Çevresel Giderler            99
           Öne Çıkan Gelişmeler          36    Kimyasal Yönetimi            102
                                    Enerji Yönetimi             106
           Strateji Ve Yönetim           38    Çatı Ve Arazi GES’e Geçiş        108
           Kurumsal Yönetim            40    Elektrik Yönetimi            110
           Yönetim Yapısı             40    Doğalgaz Yönetimi            111
           İş Etiği                41    Yakıt Yönetimi             112
           Uyum Yönetimi             41    Enerji Verimlilik Arttırıcı Projeler  112
           Komiteler                42    Emisyon Yönetimi            114
           Sürdürülebilirlik Yönetimi       44    Karbon Yönetimi Ve Strateji Geliştirme  115
           Sürdürülebilirlik Bakış Açımız     45    Su Yönetimi               118
           Paydaşlarla İletişim          46    Atık Yönetimi              120
           Önceliklendirme Analizi        47
           Stratejik Sürdürülebilir Konular Matrisi  55  Ekler                  122
                                   GRI İçerik Endeksi            127
           Ekonomik Performans           60
           Yurtiçi Ve Yurtdışı Net Satış Rakamları  63
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10